S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačítko “OK” súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických a marketingových cookies . Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané po celú dobu prechádzania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete zde

KONTAKTY

VP šperky
Lučenec
https://lnk.sk/wjpq
napíšte nám

NOVINKY

arr3Spriatelený webhttps://www.carpbaitfeeder.eu/ ... arr3Zľavový - bodový systém pre registrovaných zákazníkov!Zbierajte body a získajte zľavu z nákupu! Ako to funguje? Za každú zaplatenú objednávku získate... arr3Ako sa starať o šperkyAko sa starať o šperky s použitím Swarovski crystals Swarovski crystals je krehký a pri neopatrnom... arr3Zasielanie do zahraničia.V prípade ak máte záujem o zaslanie a objednanie šperkov do zahraničia, neváhajte nás kontaktovat do...

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky

upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom:

OBCHODNÉ MENO: Ing. Slavomíra Puntigán Vývleková - VP šperky, SÍDLO A KOREŠPONDENČNÁ ADRESA: Vajanského 2943/30, 984 01 Lučenec,

FAKTURAČNÉ ÚDAJE: IČO: 46280693, DIČ: 1048722169, Č.ú.: Fio banka, IBAN SK08 8330 0000 0026 0186 1892, BIC(SWIFT): FIOZSKBA (ďalej len obchodník") a kupujúcim ( fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku na www.vpsperky.sk prostredníctvom objednávkového formulára (ďalej len kupujúci"), ktorej predmetom

je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluva je dokončená okamžikom dokončenia objednávky, pričom predpokladom pre uzavretie zmluvy je vyslovenie súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

 

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i obchodníka s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a obchodníkom vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník, je katalógom bežne dodávaného tovaru a obchodník nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

Práva a povinnosti obchodník

Predávajúci je povinný:

dodať na základe objednávky potvrdenej obchodníkom kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Obchodník má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Ostatné

Obchodník je povinný objednávku kupujúceho vybaviť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od uskutočnenia objednávky ak sa nedohodnú inak. Bežne tovar, ktorý je skladom expedujeme do 48 hodín od prijatia platby na náš účet v pracovných dňoch. Toto neplatí pri ponukách cez zľavové portály, v predvianočnom období a v čase dovolenky.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar je zasielaný Slovenskou poštou.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru obchodníkom v lehote uvedenej v obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a obchodník je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru na uvedený mail, ktorý zadal pri objednávke .

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Ak bola objednávka už vyexpedovaná nie je možné je stornovať!

Dodacie a platobné podmienky

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť po úhrade na účet osobne na adrese obchodníka, len ak sa kupujúci s obchodníkom vopred dohodli po telefonickom dohovore. A len v dohodnutom čase!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou 

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,50 EUR alebo 4 EUR - poistená pošta.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie obchodník zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Spôsob platby

- Dobierka na SR len po dohode - platba pri prevzatí 4,50 € 

Ak zákazník zásielku odmietne alebo ju nevyzdvihne v odbernej lehote ,je zákazník, pre "zbytočné", ale zároveň navýšené poštovné náklady na zásielku povinný zaplatiť ďalšiu objednávku vopred. Zároveň bude zákazníkový naúčtované aj poštovné, ktoré neuhradil v predchádzajúcej neprebratej objednávke. Čo znamená, že si môže od nás v budúcnosti objednať šperk – ale nebude možné ho zaslať dobierkou, bude nutné objednávku uhradiť vopred na účet!

Dôvod je jednoduchý - zákazník už viac nie je považovaný za dôveryhodného.

Ak zákazník nevyplatí svoju ďalšiu objednávku vopred na účet, pričom svoju poslednú objednávku neprevzal/odmietol - bude jeho nevyplatená objednávka po 7 dňoch bez pripísania platby na náš účet automaticky stornovaná – zrušená.

- Bankovým prevodom - platba vopred  3,50 €

IBAN SK08 8330 0000 0026 0186 1892

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Záruka:

Na tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.


Záruka sa nevzťahuje na:
- vady zapríčinené nešetrným používaním,
- nesprávnym použitím výrobku,

- mechanickým poškodením,
- prirodzeným opotrebením.

Reklamácie:

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia Zásielky Príjemcovi alebo vrátenia Zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 10 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný opis poškodenia reklamovaného tovaru a musí byť doručená Prevádzkovateľovi vrátane kópie faktúry v určenej lehote. Reklamovaný tovar (resp. tovar na výmenu, alebo vrátenie tovaru), prosím, odosielajte ako doporučený list v poistenej obálke (dostať kúpiť na každej pošte) bezpečne zabalený (napr. v bublinkovej fólii, alebo krabičke) na našu adresu, no nie na dobierku! Reklamácie sa vybavujú spravidla do 14 dní,no max. do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru predávajúcim. Za prípadnú stratu, alebo poškodenie poštou nenesieme zodpovednosť!

Záruka sa nevzťahuje na závady šperkov, ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebenia spôsobeného normálnym používaním ako poškrabanie, oxidácia striebra, oxidácia bižutérie, oter rhódiovania, oter pozlátenia,  strata kamienkov alebo sklodoplnkov, rozbitie príp. poškriabanie sklíčka a pod. Záruka sa ďalej nevzťahuje na závady mechanického charakteru ako sú pretrhnutie retiazky,odlomenie náušnice od puzety,pretrhnutie náramku, deformácia, ohnutie alebo odtrhnutie zapínania, rozbitie kamienka alebo sklodoplnkov.

Tovar možno bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od jeho prebratia v pôvodnom balení. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prebratia tovaru.  Oznámiť to treba vopred mailom. Tovar posielajte v obálke, bezpečne zabalený, napr. v bublinkovej obálke. Vraciame sumu hodnoty tovaru bez poštovného. Tovar vyhotovený na zákazku a pre konkrétneho zákazníka nemožno vracať!

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Obchodník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014. Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu!

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienkach a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje využívame výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky a odosielaním prostredníctvom Slovenskej pošty.

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").Na ochranu osobných údajov kladieme veľký dôraz, Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany. Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas so spracovaním osobných údajov výlučne na úkony spojené s objednávkou.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.7.2024.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

Reklamačný protokol - vzor!

 

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Ing. Slavomíra Puntigán Vývleková

VP šperky

Vajanského 30

984 01 Lučenec

 

www.vpsperky.sk

Firma/kupujúci:

Adresa:

Kontaktná osoba:

Tel.: 

Dátum predaja:

Číslo faktúry, objednávky:

 

Názov produktu:

Kód produktu

Príslušenstvo odovzdané pri reklamácií:

Popis závady:

 

Uveďte kedy a ako ste zistili túto závadu:

 

Tento protokol je nutné odovzdať vyplnený pri uplatňovaní reklamácie. Tučne vypísané body sú povinné a bez nich nemusí byť reklamácia vybavená.

Reklamáciu prípadného mechanického poškodenia tovaru je odberateľ povinný uplatniť ihneď po prevzatí tovaru. Oprávnenie na záručnú opravu zaniká v prípade, že k poškodeniu došlo mechanickým poškodením, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prostredie chemicky agresívne, prašné, vlhké, silné magnetické pole), alebo zjavným zásahom do výrobku. Záruka zaniká taktiež v prípade závady, ktorá vznikla živelnou pohromou. Pokiaľ bude pri reklamácii zistené, že závada vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných opráv alebo pokiaľ sa závada na výrobku neprejaví, je majiteľ povinný uhradiť prípadné náklady spojené s manipuláciou a testovaním.

 

 

Odovzdal:...............                                                                                      Dňa: .....................

 

Vyjadrenie výrobcu, alebo servisného strediska:

Dátum prijatia reklamácie:

Dátum vybavenia reklamácie:

Spôsob vybavenia reklamácie:

 

 

 

Prevzal reklamáciu:                                             Reklamáciu vybavil:

 

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

MjcyYzM